• Hướng dẫn & Thanh toán

Hướng dẫn & Thanh toán

  • 1.) Cách mua hàng - Quý khách xem và mua sản phẩm trên website:http://vietnamled.vn hoặc http://vnled.vn cho vào giỏ hàng online và gửi đơn hàng cho chúng tôi. - Sau khi đặt hàng trong vòng 24h bộ phận Chăm sóc khách hàng  sẽ liên hệ lại với quý khách qua điện thoại để thông báo về tình trạng sản phẩm, đồng thời gửi qua email "PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN" để quý khách có thể kiểm tra lại thông tin cá nhân cũng như thông tin sản phẩm mình ...
     06/11/2015 |  0 |  1296
  • 1.) Cách mua hàng - Quý khách xem và mua sản phẩm trên website:http://vietnamled.vn hoặc http://vnled.vn cho vào giỏ hàng online và gửi đơn hàng cho chúng tôi. - Sau khi đặt hàng trong vòng 24h bộ phận Chăm sóc khách hàng  sẽ liên hệ lại với quý khách qua điện thoại để thông báo về tình trạng sản phẩm, đồng thời gửi qua email "PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN" để quý khách có thể kiểm tra lại thông tin cá nhân cũng như thông tin sản phẩm mình ...
     06/11/2015 |  0 |  1280
  • 1.) Cách mua hang - Quý khách xem và mua sản phẩm trên website:http://vietnamled.vn hoặc http://vnled.vn cho vào giỏ hàng online và gửi đơn hàng cho chúng tôi. - Sau khi đặt hàng trong vòng 24h bộ phận Chăm sóc khách hàng  sẽ liên hệ lại với quý khách qua điện thoại để thông báo về tình trạng sản phẩm, đồng thời gửi qua email "PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN" để quý khách có thể kiểm tra lại thông tin cá nhân cũng như thông tin sản phẩm mình ...
     06/11/2015 |  0 |  1266
Scroll