• Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để được rõ nghĩa hơn.

 
 
   
 
 

Thông tin liên hệ

Tài khoản công ty:
Ngân Hàng :  Agribank
Tên tài khoản : Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu HTC Việt Nam
Số Tài khoản :2208201009863
Mở tại: Ngân hàng Agribank cn Thường Tín-  Hà Nội.


 

Tài khoản giao dịch:

Ngân Hàng :  Vietcombank
Tên tài khoản : Nguyễn Mạnh Hùng
Số Tài khoản : 0021000286192
Mở tại: Ngân hàng VietcomBank -  Hà Nội.


Tài khoản giao dịch:
Ngân Hàng :  Vietinbank
Tên tài khoản : Nguyễn Mạnh Hùng
Số Tài khoản : 101007028112
Số thẻ: 6201 6008 7944 8612
Mở tại: Ngân hàng VietinBank - Cn Thăng Long – Hà Nội.


Tài khoản giao dịch:

Ngân Hàng :  Teckcombank
Tên tài khoản: Nguyễn Mạnh Hùng
Số tài khoản: 19030012221018
Số thẻ: 9704078828731808
Mở tại:  Techcombank  - Hà Nội

 

Tài khoản giao dịch:

Ngân Hàng :  Nông Nghiệp
Tên tài khoản: Nguyễn Mạnh Hùng
Số tài khoản: 2208205174525
Số thẻ: 9704 0506 8688 7105
Mở tại:  AgriBank - Chi nhánh Thường Tín - Hà Nội

Scroll